Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Χαλκίδας Εύβοιας